5 Dienst: Service & onderhoud

Uiteraard verzorgen wij ook het nodige onderhoud aan uw kunststof installatie. Afhankelijk van de tank en/of installatie kan dit na één, vijf of tien jaar zijn. Dit kan ook in de vorm van een onderhoudscontract, waarvoor wij na oplevering van het project graag een aanbod doen.

Binnen de BRL-K903 (voor bovengrondse opslag van chemie) is het noodzakelijk om de installatie jaarlijks te laten onderhouden door een BRL-K903 gecertificeerde installateur. In 2009 zijn wij als eerste kunststof apparatenbouwer in Nederland BRL-K903 gecertificeerd. Door deze certificering zijn wij gekwalificeerd om dit onderhoud, maar ook hercertificering van bestaande installaties uit te voeren.

Herkeuring bestaande installaties

In 2023 dienen alle installaties die onder de BRL-K903 vallen daadwerkelijk gecertificeerd te zijn. Altop Kunststoftechniek is gespecialiseerd in het ontwerpen en bouwen van BRL-gecertificeerde installaties, maar is ook bevoegd om bestaande installaties te herkeuren / aan te passen, zodat deze aan de BRL-K903 voldoen.

Wilt u meer lezen over de BRL-K903?
Lees meer op de website van KIWA.