6 Certificering

Voor allerhande systemen en processen is chemie een cruciale factor. KIWA heeft normen opgesteld, welke de richtlijnen geven voor het ontwerp en de installatie van chemieopslag en -doseerinstallaties. Altop Kunststoftechniek is conform deze normen gecertificeerd en mag hierdoor zelfstandig de benodigde installaties ontwerpen, bouwen, installeren en onderhouden.

Zeggen wat je doet en doen wat je zegt

Certificeren is vooral ‘zeggen wat je doet en doen wat je zegt’. Dat kan op meerdere niveaus. Om te beginnen zijn we ISO9001 gecertificeerd. Dit certificaat is onderdeel van de ISO9000-familie en toont aan dat een organisatie in staat is om aan de kwaliteitseisen van de klant te voldoen. ISO9001 is dus gericht op de eisen aan kwaliteitsmanagement.

Vakwerk naar de hoogste kwaliteitsnormen

Een tweede belangrijke certificering is de BRL-K903/08 norm. De BRL-K903/08 is bedoeld voor installateurs van opslaginstallaties voor brandbare vloeistoffen en chemicaliën. Hierbij staan kwaliteit en veiligheid van de installaties centraal. Daarnaast voeren we het BRL-K21009/02 certificaat. Dit certificaat geldt voor onze stationaire thermoplastische kunststof tanks en is tevens bedoeld voor installateurs die zich bezighouden met de opslag van chemicaliën.

Ieder bedrijf dat activiteiten verricht die de bodem of het milieu kunnen schaden, moet aan kunnen tonen dat er maatregelen zijn getroffen om de veiligheid van de omgeving te waarborgen. Sinds 2009 zijn die bedrijven daarom wettelijk verplicht om hun chemicaliën opslaginstallatie onder certificaat te laten installeren door een BRL-K903 gecertificeerde installateur. Voor 2023 dienen alle bedrijven die aan de BRL-K903 moeten voldoen een gecertificeerde installatie te hebben.

Altop Kunststoftechniek is volledig ingericht om installaties aan de zwaarste eis te laten voldoen. Zo beschikken wij over een grote stomplasbank om tanks te kunnen bouwen met een cilinderhoogte tot vier meter uit één stuk. Ook beschikken we over eigen infrarood-lasmachines voor het leidingwerk om de hoogste kwaliteit te kunnen leveren. De monteurs beschikken over de nodige DVS certificaten om ook op montage gebied optimale zekerheid te kunnen bieden.

Binnen de BRL-K903 is het noodzakelijk om de installatie jaarlijks te laten onderhouden door een BRL-K903 gecertificeerde installateur. In 2009 zijn wij als eerste kunststof apparatenbouwer in Nederland BRL-K903 gecertificeerd. Onze opslagtanks en lekbakken, gefabriceerd volgens beoordelingsrichtlijn BRL-K21009, zijn in overeenstemming met de eisen van de BARIM, RARIM en beoordelingsrichtlijn BRL-K903.

Veiligheid is verantwoord risico’s nemen

Om de veiligheid van onze medewerkers, opdrachtgevers en hun omgeving te waarborgen, zijn wij VCA** gecertificeerd. VCA staat voor Veiligheid Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. De twee sterren geven aan dat wij ook als hoofdaannemer actief zijn. Deze checklist heeft als doel om optimale veiligheid te bieden in allerlei werkomstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het werken met chemische stoffen, het werken op hoogte en werken in nauwe ruimtes. Om dit certificaat te mogen voeren moeten tevens al onze uitvoerende medewerkers in het bezit zijn van een VCA-B (basis) certificaat. Leidinggevenden en de VGM-functionaris dienen een VOL-VCA diploma te hebben. Op die is veiligheid in alle lagen van de organisatie geborgd.

DOWNLOAD VCA** CERTIFICAAT

DOWNLOAD ISO9001 CERTIFICAAT

DOWNLOAD DVS CERTIFICAAT

DOWNLOAD BRL-K903 CERTIFICAAT