Eliquo

Project
RWZI Amersfoort, Struviet winning

Product(en)
Volledige BRL-K903 installaties

Materia(a)l(en)
HDPE tanks uit plaatmateriaal

HDPE tank uit wikkelbuis

Locatie
RWZI Amersfoort.

Projectspecificatie
Door het overheidsbeleid van 20 jaar geleden zijn fosfaten volledig uit ons milieu verdwenen. Fosfaten zijn echter ook belangrijke bouwstenen voor de meeste gewassen. Door het tekort van fosfaten is het rendabel geworden deze terug te winnen uit onze afvalwaterstromen.

De firma Eliquo heeft hiervoor installaties ontworpen die het mogelijk maken om dit te realiseren. Altop Kunststoftechniek bouwt voor Eliquo alle kunststof installaties die nodig zijn voor dit proces.


Lees hier meer over het Kernakkoord van de Rijksoverheid.


Eliquo

Nieuws

  1. Nieuwe referentie: chemie installatie voor Engie

    Bekijk hier de foto's van het project.
    Lees verder ›
  2. College van B&W op bezoek

    Het college van de gemeente Montferland was op werkbezoek bij Altop Kunststoftechniek
    Lees verder ›