Project: IJzerchloride installatie 2M³ opslag- en doseerinstallatie

Op een nieuwe locatie van drinkwaterbedrijf Vitens plaatsten wij voor ROOK Pijpleidingbouw een ijzerchloride installatie. Dit medium is nodig voor een filtratie stap in het drinkwaterproductieproces. Eerder plaatsten we al een natronloog installatie. Beide installaties zijn gebouwd volgens de BRL-K903/08 richtlijnen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De compleet gecertificeerde installatie, van vulpunt tot en met injectiepunt is, geproduceerd bij en geïnstalleerd door Altop Kunststoftechniek. In samenwerking met ROOK, Salverda en Alewijnse is er een mooi eindresultaat tot stand gekomen.

Het is een mooie, compacte, gebruiksvriendelijke, veilige installatie die tot in detail netjes is afgewerkt.

Kortom, een mooie referentie in de Achterhoek!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.